Läs om hur du genomför effektiva möten som skapar glädje och ger resultat

Nu finns två fasta undersidor, den senaste handlar om hur man skapar effektiva möten. Möten har ofta en förmåga att bli ineffektiva och plötsligt handla om något helt annat än vad agendan från början avsåg. Det finns bra och enkla ”regler” för att genomföra effektiva möten som skapar trivsel och samtidigt ger resultat.

Läs 10 punkter om hur du genomför effektiva möten

Familjestöd, varför så svårt att söka hjälp?

Det har blivit allt vanligare att kommuner erbjuder familjestöd som en extra service. Det finns också privata alternativ av olika slag och kvalitet. Familjestöd är en personlig support under en kort eller lång period, till familjer som behöver stöd för att klara av vardagen. Kommuner ger ofta stödet till familjer med barn upp till 18 år, och fokuserar ofta på kommunikation och relationer i vardagen.

Läs mer om familjestöd

Continue reading “Familjestöd, varför så svårt att söka hjälp?” »

Företagstidning – Finns det fortfarande?

Desktop with a Tablet PC, which shows the latest news on screen.

Ja verkligen, nu mer än någonsin behövs en tydlig och målinriktad kommunikation som förmedlar rätt bild till omvärlden av ditt företag.

Företagstidningar – Förlegat?
Det är sant att mycket av denna kommunikation flyttat över på Facebook, nyhetsbrev och till bloggar. Men oavsett kanal så behövs en kommunikation som bär och bygger varumärket och fördelen med en företagstidning är den kan läggas på platser där många spontant kan läsa den när de får en stund över. I det läget är stressen lägre och de är mottagliga för det budskap då vill förmedla.

Företagstidningar – för vem?
Så är ju också en företagstidning ett utmärkt redskap att bygga kundlojalitet vad gäller olika klubbar och medlemskap. Många mätningar visar att känslan för ett varumärke som man själv kan identifiera sig med ökar sannolikheten med tvåsiffriga tal att du också fortsatt kommer vara top-of-mind för din kund.

En företagstidning skapar ju också ett värde internt i organisationen, lyft fram hjältarna och skapa en ryggrad och känsla av stolthet hos medarbetare. Särskilt värdefullt är ju detta i en stor organisation som finns på olika platser där medarbetarna inte känner varandra så väl.

Ett företag som är prisbelönt för sin redaktionella kommunikation och företagstidningar är Studio Desktop.

Kickoff i Göteborgs skärgård

shutterstock_94869892När hösten kommer så är det många företag som väljer att välkomna alla medarbetare tillbaka med ett företagsevent där man får chansen att bygga på lagandan och ge det nya arbetsåret en riktigt god start. Med kickoff och företagsevent i Göteborgs skärgård så får man så mycket mer än en trevlig tid tillsammans. Skärgårdens underbara miljö bidrar till varje deltagares hälsa och ger evenemanget en uppfriskande fläkt som man sedan tar med sig genom vintern som ett välbehövligt vitaminpiller.

Continue reading “Kickoff i Göteborgs skärgård” »

Vad är egentilgen ett personlighetstest?

Personlighetstester är psykologiska tester som analyserar vem du är. Personlighetstest vid anställning kan hjälpa arbetsgivaren att välja rätt kandidat och om man får chansen att göra ett personlighetstest så är man intressant för företaget. Det betyder att de vill gå vidare med dig!test
Personlighetstest hjälper att rekrytera personal!

Continue reading “Vad är egentilgen ett personlighetstest?” »

Vad är egentligen Produktivitet och Effektivitet?

Produktivitet kommer från ordet produkt och att producera. Produktivitet är ett mätetal i procent.

Effektivitet är ett begrepp inom ekonomistyrningen som kompletterar produktivitetsbegreppet. Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse.Produktivitet
Skillnaden mellan produktivitet och effektivitet är att:
Effektivitet definieras som:
Måluppfyllelse / Kostnader

Produktivitet definieras som:
Försäljningsintäkter / Kostnader 

Continue reading “Vad är egentligen Produktivitet och Effektivitet?” »

Personlighetstest vid anställning

Portrait of a female executiveDe senaste åren har det blivit allt vanligare med personlighetstest i samband med att företag nyanställer. Genom ett personlighetstest får man en bild av den sökandes personlighetsdrag och det kan ge en fingervisning om hur väl personen passar för jobbet, om hen kan förväntas nå framgång och trivas på arbetsplatsen. Vissa tester mäter även hur man hanterar stress och förmågan att ge service. Under vissa rekryteringsprocesser använder man sig även av intelligens eller kunskapstester.

Continue reading “Personlighetstest vid anställning” »