Kontor & coworking i Visby

Är du småföretagare eller frilansare i behov av en arbetsplats? Det kan vara slitigt att jobba hemifrån, det vet vi mer än väl. Men du behöver inte fortsätta så. Vi kan erbjuda dig ett ledigt kontor eller en plats för coworking. Det finns olika lösningar som kan passa beroende på vad det är du önskar och trivs med. Allt från möjligheter att hyra hela kontor av olika storlek, till att hyra ett rum som är en del av något större.

Kontorsplats & coworking i Visby tex vid Almedalsveckan

Behöver du hjälp med rådgivning kring frågor som rör till exempel standardkontrakt, hyra eller vad som krävs för att man ska bli en omtyckt hyresvärd får du också gärna vända dig till oss. Vi har koll på läget och delar gärna med oss av den kunskap vi har.

coworking i visby

Läs mer

Bemanning inom tex Löneadministration, Kontorist o HR

Bemanning & Arbetskraft

Agerar du som en huvudentreprenör när du anlitar Citadell så får du kompetent arbetskraft där vi agerar som underentreprenör och tar betalt för det utförda arbetet. Vi arbetar åt många olika byggföretag som är aktiva på marknaden i dagsläget, men som kan behöva lite extra assistens och kompetens inom bygg och administration. Vi fungerar som en utmärkt förmedlare av personal. Men vi fungerar även som ett komplement när det finns luckor som behöver fyllas, och arbetskraft som behöver tillsättas till diverse projekt som saknar en viss typ av kompetens. Vi hjälper till där de största behoven finns helt enkelt.

Bemanning & Arbetskraft – Tex Löneadministration, Kontorist HR

Vi är nöjda med vårt koncept och du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår verksamhet eller om våra offerter. Vi är unika bland de olika byggföretagen som finns på marknaden eftersom vi vågar att vara nytänkande i en bransch som har funnits i väldigt många år. Välj oss om du vill hänga med mot en ljusare framtid där arbetsgivaren värdesätter sin arbetskraft i synnerhet inom administration såsom kontorist och liknande.

Utöver detta förenklar vi löneadministrationen för de byggföretag som använder sig av Citadells arbetskraft, genom att själva betala ut lönen till våra byggarbetare. Vår administration har således 100 % löneansvar för alla medarbetare som är anslutna till oss, och sköter all löneadministration för byggföretaget. Det innebär att vi befriar dig från allt jobb med sociala avgifter och skatter – allt sådant sköter vi när du anställer vår byggpersonal istället för att ha din egen.

Med klok arbetsassistans så du spar tid och ökar lönsamheten, tex bemanning med sekreterare och office manager.

Ledarskapsutbildningar, Medarbetarengagemang & Värdebaserat ledarskap

Ledarskapsutbildningar, Medarbetarengagemang & Värdebaserat ledarskap

En värdebaserad ledarskapsutbildning hjälper människor att växa ytterligare. Medarbetarna får chansen att ta sina egna beslut och prestera utifrån sin egen vilja och lust, när de använder sin kreativitet. Tydliga mål och visioner ger medarbetarna friheten att bli självbestämmande utifrån klara värderingar. Detta kommer hjälpa er att öka lönsamheten samtidigt som ni växer i ett företag, där engagerade och delaktiga medarbetarna trivs och mår bra.

Medarbetarengagemang & Värdebaserat ledarskap
Läs mer

Behöver ni en socionomkonsult?

Behöver ni en socionomkonsult?

Det kan finnas flera olika anledningar till att du vill hyra in en socionomkonsult som ska hjälpa dig i det dagliga arbetet på ditt företag. En socionomkonsult kan hjälpa till när det finns kunder som behöver ha lite extra hjälp med diskretion och där det krävs djupare utredningar eller om det är särskilda språkkunskaper som behövs för att hantera ärendet. Det är inte alltid lätt att kunna erbjuda det med egen personal om det är en topp i verksamheten, om det är en period med mycket sjukskrivningar eller om företaget står i förändring.

Collega – Socionombemanning & socionomkonsult

Socionombemanning – Flexibiltet & Lösningsorienterat

Du kan ta hjälp av våra bemanningstjänster för att snabbt få en konsult på plats när du har behov av det. Konsulten kan då underlätta olika omställningar och det gör så att dina kunder inte påverkas eller påverkas mindre av du just nu har inte har full arbetsstyrka som arbetar. De områden som vi fokuserar oss på är utredningar gällande ensamkommande flyktingbarn och unga, om det finns behov av försörjningsstöd, LSS samt utredningar inom barn och ungdomar och vuxenområden där det kan finnas speciella behov. Vi kan även hjälpa till med att hitta en person som har bred erfarenhet av arbetet och som har de spetskunskaper som behövs för varje specifikt fall.

Om du behöver hjälp med att fylla seniora positioner eller söker en interimchef inom IFO så hyr vi ut personal som passar för dessa tjänster. Det är inte alltid lätt att hitta rätt person för dessa positioner men vi hör efter vad du har för krav och önskemål, och utifrån dina behov av arbetskraft så väljer vi ut flera kandidater som passar för tjänsten och som du får välja utifrån. Det är viktigt att båda parter känner att det är rätt, både för ditt företag och för den konsult som du vill hyra in. Det är bara att kontakta oss om du är intresserad av att hyra en socionomkonsult, såsom en handläggare eller socialsekreterare. Vi hjälper dig att hitta rätt för att du inte ska behöva lägga tid som inte finns i en pressad situation för att rekrytera någon. Låt oss sköta hela rekryteringsprocessen så kan du fokusera på ditt företag.

Har du behov av våra tjänster så tveka inte att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med socionombemanning och konsulter med socionom kompetens!

Vet du vilka intyg som gäller för arbete till havs!

Vet du vilka intyg som gäller för arbete till havs!

Har du tänkt arbeta till sjöss och funderar på vad som krävs? När det gäller arbete till havs följer det självklart regler och lagar precis som med alla andra arbeten. På grund av att arbetet är mycket påfrestande, både kroppsligt och mentalt, då det handlar om att arbeta inom små utrymmen och långt ute till havs under långa perioder så krävs dessutom ett visst antal intyg. Dessa kan variera något om du enbart vill jobba i Sverige eller om du vill arbeta utomlands.

Läs om Offshoreintyg & Sjöfartsintyg

Läs mer

Läs om hur du genomför effektiva möten som skapar glädje och ger resultat

Nu finns två fasta undersidor, den senaste handlar om hur man skapar effektiva möten. Möten har ofta en förmåga att bli ineffektiva och plötsligt handla om något helt annat än vad agendan från början avsåg. Det finns bra och enkla ”regler” för att genomföra effektiva möten som skapar trivsel och samtidigt ger resultat.

Läs 10 punkter om hur du genomför effektiva möten

Familjestöd, varför så svårt att söka hjälp?

Det har blivit allt vanligare att kommuner erbjuder familjestöd som en extra service. Det finns också privata alternativ av olika slag och kvalitet. Familjestöd är en personlig support under en kort eller lång period, till familjer som behöver stöd för att klara av vardagen. Kommuner ger ofta stödet till familjer med barn upp till 18 år, och fokuserar ofta på kommunikation och relationer i vardagen.

Läs mer om familjestöd

Läs mer

Företagstidning – Finns det fortfarande?

Företagstidning – Finns det fortfarande?

Desktop with a Tablet PC, which shows the latest news on screen.

Ja verkligen, nu mer än någonsin behövs en tydlig och målinriktad kommunikation som förmedlar rätt bild till omvärlden av ditt företag.

Företagstidningar – Förlegat?
Det är sant att mycket av denna kommunikation flyttat över på Facebook, nyhetsbrev och till bloggar. Men oavsett kanal så behövs en kommunikation som bär och bygger varumärket och fördelen med en företagstidning är den kan läggas på platser där många spontant kan läsa den när de får en stund över. I det läget är stressen lägre och de är mottagliga för det budskap då vill förmedla.

Företagstidningar – för vem?
Så är ju också en företagstidning ett utmärkt redskap att bygga kundlojalitet vad gäller olika klubbar och medlemskap. Många mätningar visar att känslan för ett varumärke som man själv kan identifiera sig med ökar sannolikheten med tvåsiffriga tal att du också fortsatt kommer vara top-of-mind för din kund.

En företagstidning skapar ju också ett värde internt i organisationen, lyft fram hjältarna och skapa en ryggrad och känsla av stolthet hos medarbetare. Särskilt värdefullt är ju detta i en stor organisation som finns på olika platser där medarbetarna inte känner varandra så väl.

Ett företag som är prisbelönt för sin redaktionella kommunikation och företagstidningar är Studio Desktop.