Personlighetstest vid anställning

Portrait of a female executiveDe senaste åren har det blivit allt vanligare med personlighetstest i samband med att företag nyanställer. Genom ett personlighetstest får man en bild av den sökandes personlighetsdrag och det kan ge en fingervisning om hur väl personen passar för jobbet, om hen kan förväntas nå framgång och trivas på arbetsplatsen. Vissa tester mäter även hur man hanterar stress och förmågan att ge service. Under vissa rekryteringsprocesser använder man sig även av intelligens eller kunskapstester.

Läs mer