Varför CSR?

CSRTar ditt företag sitt samhällsansvar? Vi hoppas det! CSR står ju för Corporate Social Responsibility och översätts väl i regel med ”företags samhällsansvar”. Det är ju inget nytt men själva begreppet har väl fått ett större fokus på senare tid. Men vad handlar det egentligen om?

Läs mer