Ledningsgruppsutveckling kan ta företaget framåt

Ledningsgruppsutveckling är centralt för hela företagets framgång.Att ha en ledning som arbetar mot en gemensam målsättning inom företaget är viktigt. På en kurs i ledningsgruppsutveckling kan man som ledning bland annat få hjälp på vägen fram mot detta. Läs mer även här om ledningsgruppsutveckling.

Positiva effekter av ledningsgruppsutveckling

En ledningsgrupp kännetecknas ofta av att de som ingår i ledningsgruppen har sina egna delar av företaget att sköta, vilket kan göra att de inte möts med täta mellanrum. Detta kan i vissa fall leda till negativa konsekvenser för gruppkänslan samt vara negativt till förmågan att arbeta tillsammans på ett framgångsrikt vis. Om detta är fallet kan ledningsutveckling behövas.

Det finns flera fördelar med att som ledning arbeta för och satsa på ledningsutveckling. Med en kurs i ledningsgruppsutveckling kan man få förutsättningarna att arbeta tillsammans som ett lag som strävar efter samma mål. Ledningsgruppsutvecklingen kan på det viset leda till positiva effekter för både ledningen och företaget eller organisationen som helhet.

Om man inom organisationen efter att ha satsat på utveckling har en ledning som fungerar väl och tar företaget framåt på ett bra sätt får det positiva effekter för organisationen i stort på det viset att man kan få med dem som arbetar i företaget i samma satsning. Detta blir enklare när ledningen är tydliga med vision och mål. En ledning som arbetar för samma sak ger en trygghet.

Ta en kurs inom ledningsgruppsutveckling

Att satsa på utveckling är alltså bra för en ledning på många olika vis, bland annat genom att det förbättrar samarbetsförmågan. Ledningsgruppsutveckling sker ofta rimligen inte helt av sig självt utan det kan som ledning vara bra att ta en kurs i ledningsgruppsutveckling för att få de rätta riktlinjerna för hur arbetet utförs på bästa sätt. Alltså på ett sätt som gynnar både ledningen och företaget i stort.

Kontor & coworking i Visby

Är du småföretagare eller frilansare i behov av en arbetsplats? Det kan vara slitigt att jobba hemifrån, det vet vi mer än väl. Men du behöver inte fortsätta så. Vi kan erbjuda dig ett ledigt kontor eller en plats för coworking. Det finns olika lösningar som kan passa beroende på vad det är du önskar och trivs med. Allt från möjligheter att hyra hela kontor av olika storlek, till att hyra ett rum som är en del av något större.

Kontorsplats & coworking i Visby tex vid Almedalsveckan

Behöver du hjälp med rådgivning kring frågor som rör till exempel standardkontrakt, hyra eller vad som krävs för att man ska bli en omtyckt hyresvärd får du också gärna vända dig till oss. Vi har koll på läget och delar gärna med oss av den kunskap vi har.

coworking i visby

Läs mer

Bemanning inom tex Löneadministration, Kontorist o HR

Bemanning & Arbetskraft

Agerar du som en huvudentreprenör när du anlitar Citadell så får du kompetent arbetskraft där vi agerar som underentreprenör och tar betalt för det utförda arbetet. Vi arbetar åt många olika byggföretag som är aktiva på marknaden i dagsläget, men som kan behöva lite extra assistens och kompetens inom bygg och administration. Vi fungerar som en utmärkt förmedlare av personal. Men vi fungerar även som ett komplement när det finns luckor som behöver fyllas, och arbetskraft som behöver tillsättas till diverse projekt som saknar en viss typ av kompetens. Vi hjälper till där de största behoven finns helt enkelt.

Vi är nöjda med vårt koncept och du är varmt välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om vår verksamhet eller om våra offerter. Vi är unika bland de olika byggföretagen som finns på marknaden eftersom vi vågar att vara nytänkande i en bransch som har funnits i väldigt många år. Välj oss om du vill hänga med mot en ljusare framtid där arbetsgivaren värdesätter sin arbetskraft i synnerhet inom administration såsom kontorist och liknande.

Utöver detta förenklar vi löneadministrationen för de byggföretag som använder sig av Citadells arbetskraft, genom att själva betala ut lönen till våra byggarbetare. Vår administration har således 100 % löneansvar för alla medarbetare som är anslutna till oss, och sköter all löneadministration för byggföretaget. Det innebär att vi befriar dig från allt jobb med sociala avgifter och skatter – allt sådant sköter vi när du anställer vår byggpersonal istället för att ha din egen.

Med klok arbetsassistans så du spar tid och ökar lönsamheten, tex bemanning med sekreterare och office manager.

edarbetarengagemang & Värdebaserat ledarskap

Ledarskapsutbildningar, Medarbetarengagemang & Värdebaserat ledarskap

En värdebaserad ledarskapsutbildning hjälper människor att växa ytterligare. Medarbetarna får chansen att ta sina egna beslut och prestera utifrån sin egen vilja och lust, när de använder sin kreativitet. Tydliga mål och visioner ger medarbetarna friheten att bli självbestämmande utifrån klara värderingar. Detta kommer hjälpa er att öka lönsamheten samtidigt som ni växer i ett företag, där engagerade och delaktiga medarbetarna trivs och mår bra.

Medarbetarengagemang & Värdebaserat ledarskap
Läs mer

Läs om hur du genomför effektiva möten som skapar glädje och ger resultat

Nu finns två fasta undersidor, den senaste handlar om hur man skapar effektiva möten. Möten har ofta en förmåga att bli ineffektiva och plötsligt handla om något helt annat än vad agendan från början avsåg. Det finns bra och enkla ”regler” för att genomföra effektiva möten som skapar trivsel och samtidigt ger resultat.

Läs 10 punkter om hur du genomför effektiva möten

Företagstidning – Finns det fortfarande?

Företagstidning – Finns det fortfarande?

Desktop with a Tablet PC, which shows the latest news on screen.

Ja verkligen, nu mer än någonsin behövs en tydlig och målinriktad kommunikation som förmedlar rätt bild till omvärlden av ditt företag.

Företagstidningar – Förlegat?
Det är sant att mycket av denna kommunikation flyttat över på Facebook, nyhetsbrev och till bloggar. Men oavsett kanal så behövs en kommunikation som bär och bygger varumärket och fördelen med en företagstidning är den kan läggas på platser där många spontant kan läsa den när de får en stund över. I det läget är stressen lägre och de är mottagliga för det budskap då vill förmedla.

Företagstidningar – för vem?
Så är ju också en företagstidning ett utmärkt redskap att bygga kundlojalitet vad gäller olika klubbar och medlemskap. Många mätningar visar att känslan för ett varumärke som man själv kan identifiera sig med ökar sannolikheten med tvåsiffriga tal att du också fortsatt kommer vara top-of-mind för din kund.

En företagstidning skapar ju också ett värde internt i organisationen, lyft fram hjältarna och skapa en ryggrad och känsla av stolthet hos medarbetare. Särskilt värdefullt är ju detta i en stor organisation som finns på olika platser där medarbetarna inte känner varandra så väl.

Ett företag som är prisbelönt för sin redaktionella kommunikation och företagstidningar är Studio Desktop.

Kickoff i Göteborgs skärgård

Kickoff i Göteborgs skärgård

shutterstock_94869892När hösten kommer så är det många företag som väljer att välkomna alla medarbetare tillbaka med ett företagsevent där man får chansen att bygga på lagandan och ge det nya arbetsåret en riktigt god start. Med kickoff och företagsevent i Göteborgs skärgård så får man så mycket mer än en trevlig tid tillsammans. Skärgårdens underbara miljö bidrar till varje deltagares hälsa och ger evenemanget en uppfriskande fläkt som man sedan tar med sig genom vintern som ett välbehövligt vitaminpiller.

Läs mer

Vad är egentligen Produktivitet och Effektivitet?

Produktivitet kommer från ordet produkt och att producera. Produktivitet är ett mätetal i procent.

Effektivitet är ett begrepp inom ekonomistyrningen som kompletterar produktivitetsbegreppet. Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse.Produktivitet
Skillnaden mellan produktivitet och effektivitet är att:
Effektivitet definieras som:
Måluppfyllelse / Kostnader

Produktivitet definieras som:
Försäljningsintäkter / Kostnader 

Läs mer

Anställningstrygghet 2014

anställningLagen om anställningsskydd, även kallad LAS, infördes 1982 och är den lag som reglerar uppsägningar, avskedanden för att skydda arbetstagaren.

Mycket har hänt inom HR när det handlar om anställningstrygghet. Idag är det betydligt mycket vanligare med visstidsanställningar och anställningar genom bemanningsföretag – en anställningsform som ofta ställer arbetstagarna utanför tryggheten. Läs mer

Välkommen till hr-bloggaren.se!

Hr-bloggaren kommer bjuda på artiklar och tips för dig som arbetar med personal och ledarskap eller har ett intresse kring HR- och personalfrågor. Här kan du hitta aktuella tips och råd om saker som kan vara betydelsefulla oavsett om du är yrkesverksam eller studerande.

Vi hoppas att du kommer tycka att innehållet är intressant och att du återkommer med jämna mellanrum för att ta del av våra artiklar.