Anställningstrygghet 2014

anställningLagen om anställningsskydd, även kallad LAS, infördes 1982 och är den lag som reglerar uppsägningar, avskedanden för att skydda arbetstagaren.

Mycket har hänt inom HR när det handlar om anställningstrygghet. Idag är det betydligt mycket vanligare med visstidsanställningar och anställningar genom bemanningsföretag – en anställningsform som ofta ställer arbetstagarna utanför tryggheten.

En undersökning gjord vid Göteborgs universitet visar att personer med visstidsanställning upplever en mycket sämre anställningstrygghet jämfört med traditionella anställningskontrakt. Undersökningen visar också att anställda inom bemanningsbranschen löper större risk för att drabbas av psykisk ohälsa. De anställda upplever att de har sämre anställningstrygghet, är mindre anställningsbara och har mindre möjligheter att ta egna initiativ i arbetet.

Naturligtvis finns det skillnader mellan olika bemanningsföretag, de seriösa aktörerna satsar på att hantera dessa utmaningar. Att satsa på medarbetarnas trivsel, utveckling och trygghet ger stor effekt, även för företagen där de bemanningsanställda hyrs in.

En del av problematiken är att uppdragen i bemanningsbranschen ofta är korta och det kan då vara svårt att ha kontakt med sin chef. Bemanningsföretagen har svårt att leva upp till arbetsmiljölagens krav på uppföljning av uppdrag och långsiktigt arbetsmiljöarbete. Många av tjänsterna som erbjuds via bemanningsföretag har också väldigt begränsade utvecklingsmöjligheter. Genom att jobba med fack och kollektivavtal samt försöka styra så att uppdragen blir längre har situationen i branschen blivit något bättre.

Relaterade inlägg