Anställningstrygghet 2014

Lagen om anställningsskydd, även kallad LAS, infördes 1982 och är den lag som reglerar uppsägningar, avskedanden för att skydda arbetstagaren. Mycket har hänt inom HR när det handlar om anställningstrygghet. Idag är det betydligt mycket vanligare med visstidsanställningar och anställningar genom bemanningsföretag – en anställningsform som ofta ställer arbetstagarna utanför Fortsätt läsa