Behöver ni en socionomkonsult?

Det kan finnas flera olika anledningar till att du vill hyra in en socionomkonsult som ska hjälpa dig i det dagliga arbetet på ditt företag. En socionomkonsult kan hjälpa till när det finns kunder som behöver ha lite extra hjälp med diskretion och där det krävs djupare utredningar eller om det är särskilda språkkunskaper som behövs för att hantera ärendet. Det är inte alltid lätt att kunna erbjuda det med egen personal om det är en topp i verksamheten, om det är en period med mycket sjukskrivningar eller om företaget står i förändring.

Socionombemanning – Flexibiltet & Lösningsorienterat

Du kan ta hjälp av våra bemanningstjänster för att snabbt få en konsult på plats när du har behov av det. Konsulten kan då underlätta olika omställningar och det gör så att dina kunder inte påverkas eller påverkas mindre av du just nu har inte har full arbetsstyrka som arbetar. De områden som vi fokuserar oss på är utredningar gällande ensamkommande flyktingbarn och unga, om det finns behov av försörjningsstöd, LSS samt utredningar inom barn och ungdomar och vuxenområden där det kan finnas speciella behov. Vi kan även hjälpa till med att hitta en person som har bred erfarenhet av arbetet och som har de spetskunskaper som behövs för varje specifikt fall.

Om du behöver hjälp med att fylla seniora positioner eller söker en interimchef inom IFO så hyr vi ut personal som passar för dessa tjänster. Det är inte alltid lätt att hitta rätt person för dessa positioner men vi hör efter vad du har för krav och önskemål, och utifrån dina behov av arbetskraft så väljer vi ut flera kandidater som passar för tjänsten och som du får välja utifrån. Det är viktigt att båda parter känner att det är rätt, både för ditt företag och för den konsult som du vill hyra in. Det är bara att kontakta oss om du är intresserad av att hyra en socionomkonsult, såsom en handläggare eller socialsekreterare. Vi hjälper dig att hitta rätt för att du inte ska behöva lägga tid som inte finns i en pressad situation för att rekrytera någon. Låt oss sköta hela rekryteringsprocessen så kan du fokusera på ditt företag.

Har du behov av våra tjänster så tveka inte att kontakta oss redan idag så hjälper vi dig med socionombemanning och konsulter med socionom kompetens!

Relaterade inlägg