Vad är egentligen Produktivitet och Effektivitet?

Produktivitet kommer från ordet produkt och att producera. Produktivitet är ett mätetal i procent. Effektivitet är ett begrepp inom ekonomistyrningen som kompletterar produktivitetsbegreppet. Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse. Skillnaden mellan produktivitet och effektivitet är att: Effektivitet definieras som: Måluppfyllelse / Kostnader Produktivitet definieras som: Försäljningsintäkter / Kostnader 

Anställningstrygghet 2014

Lagen om anställningsskydd, även kallad LAS, infördes 1982 och är den lag som reglerar uppsägningar, avskedanden för att skydda arbetstagaren. Mycket har hänt inom HR när det handlar om anställningstrygghet. Idag är det betydligt mycket vanligare med visstidsanställningar och anställningar genom bemanningsföretag – en anställningsform som ofta ställer arbetstagarna utanför Fortsätt läsa