Familjestöd, varför så svårt att söka hjälp?

Det har blivit allt vanligare att kommuner erbjuder familjestöd som en extra service. Det finns också privata alternativ av olika slag och kvalitet. Familjestöd är en personlig support under en kort eller lång period, till familjer som behöver stöd för att klara av vardagen. Kommuner ger ofta stödet till familjer med barn upp till 18 år, och fokuserar ofta på kommunikation och relationer i vardagen.

Läs mer om familjestöd

Vad är syftet med familjestöd?

Målet med allatyper av stöd till familjer antingen via kommuner eller socialstyrelsen, samt via de privata alternativ som finns tillgängliga, är att göra vardagens lättare och drägligare för alla familjemedlemmar i den utsatta familjen. Målet är ofta att stärka föräldrarna i deras roll och ge dem de verktyg som behövs för att kunna guida barn och ungdomar rätt, och kommunicera med dem på bästa sätt. Samtidigt fokuserar det på att förstå alla familjemedlemmar syn på hur familjen fungerar, och att lyssna på varandra och respektera varandras åsikter även om man tycker olika.

Fokus ligger ofta på att lyfta fram det som fungerar bra inom familjen och hitta nya lösningar och möjligheter till kommunikation runt situationer och dilemman som inte fungerar så bra. Det fungerar genom att man regelbundet för samtal med en specialiserad terapeut, antingen hela familjen tillsammans eller individuellt, och ofta kombineras dessa olika samtalsformer efter vad familjen behöver och hur de utvecklas under familjestödets gång.

Svårt att ta emot hjälp

Trots att familjestöd inte är någon ny funktion inom svensk psykologi är det fortfarande många som drar sig för att ta emot den utsträckta handen. De som arbetar med familjestöd vittnar om att de familjer och personer som främst är i behov av hjälp ofta drar sig för att ringa upp och begära en tid, och ofta är motsträviga även om myndigheter och andra förtroendepersoner kontaktar familjen och erbjuder dem personlig assistans.

Just att ta kontakt och komma igång verkar vara det stora steget som många finner alltför krävande och jobbigt. Det finns också ett stort mått av förnekelse, där flertalet personer tycker att familjestöd är bra men absolut inget som de själva är i behov av. Faktum är att de allra flesta familjer skulle må bra av att prata med en professionell expert, speciellt när barnen är i tonåren eller flyttar hemifrån, vilket är krävande processer och moment för alla familjemedlemmar.

Det verkar finnas ett onödigt stigma runt familjestöd och terapi som skulle kunna lättas om fler familjer och personer var öppna med sina lyckade resultat. Om grannen eller arbetskompisen berättar om hur de blivit hjälpta av familjestöd, sprids kunskapen och gör det förhoppnings lättare även för andra att söka hjälp när det behövs.

Relaterade inlägg