Företagshälsovård

Företagshälsovården är en viktig aktör i välfärdssamhället. Allt fler företag och organisationer inser vikten av att personalen är frisk.

Mer info här!

Företagshälsovård finns för att förebygga ohälsa och främja hälsa samt till att skapa goda och säkra arbetsplatser där de anställda inte riskerar att skadas eller bli sjuka. För en god arbetsmiljö innebär också att känna sig uppskattad av chefer och arbetskollegor. Det är även viktigt med en arbetsplats som inte medför att man sliter ut eller stressar sönder sig i förtid. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att ta bort eller minska risker i arbetsmiljön.

Dagens samhälle

Ett längre arbetsliv kräver ett bättre arbetsliv under hela den yrkesverksamma tiden för en människa. För tjänstemannaföretag innebär det till exempel att förhindra ohälsa som är orsakad av stress och hög arbetsbelastning. Exempelvis genom att ge sina medarbetare tillgång till en företagshälsovård med kompetens att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön.

Det finns en arbetsmiljölag och i den lagen står det att arbetsgivaren ska se till att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver ska finnas att tillgå för de anställda i företaget.

Vart vänder jag mig?

Om du inte mår bra och tror att din arbetsplats är orsaken kan du vända dig till din chef. Om arbetsplatsen är knuten till företagshälsovården kan du i vissa fall vända dig direkt till den. Om det är nödvändigt kan företagshälsovården skicka en remiss till den vanliga vården.

Relaterade inlägg