Gott ledarskap ger resultat

Chefer är oftast det primära skälet till att folk antingen älskar eller hatar sitt jobb.

male-portrait1Här kommer några tipsar på vad man kan arbeta med för att förbättra sitt ledarskap:

  • Engagera och motivera medarbetarna med visioner och mål. En vision är en positiv bild av framtiden. Som ledare behöver man skapa ett syfte med det man gör.
  • Vara en förebild
  • Skapa utrymme för medarbetarnas kompetens och handlingskraft
  • En god ledare omger sig inte bara med ja-sägare
  • En bra chef jobbar också för att på bästa sätt försöka förebygga konflikter.
  • En bra chef är rättfram, men lyhörd.
  • En bra chef observerar sina anställda för att ta reda på vad de är bäst på. Hon talar med dem om vilka delar av deras jobb de tycker om mest. En bra chef lyssnar av och balanserar instinkterna och kunskaperna en anställd har
  • När en anställd vill tala med honom/henne spelar det ingen roll vad han/hon är upptagen med, då stannar han/hon upp och ger dem sin uppmärksamhet.
  • Det är viktigt för anställda att känna sig som jämlika och att de alla bidrar till teamet ungefär lika mycket.
  • En bra chef ser sin position som både en ledare och en coach, någon som utbildar och uppmuntrar sina spelare och som leder sitt team exemplariskt.

Relaterade inlägg