HR trender 2014

hr_framtidUtvecklingen i vår omvärld, så som teknologi, politik och tillgångar leder till förändringar även inom HR. Här listar vi några av de trender som väntas förändra våra arbetsplatser och HR-arbetet den närmaste tiden.

Mobilen som redskap

Den tekniska utvecklingen av mobil och surfplatta har lett till att de används i allt större utsträckning och en förändring i hur människor arbetar. Mobila enheter är ett utmärkt redskap för att stödja verksamheten, vid tidrapportering och målstyrning till exempel. Framtidens kommunikation sker till stor del via smartphones då det är där medarbetarna finns.

Feedback-kultur

Många organisationer har frångått systemet med årliga utvecklingssamtal med medarbetarna för att istället ha en kontinuerlig dialog med korta samtal och mindre mål som följs upp med kortare intervaller. Fokus ligger på framtida prestationer och vad medarbetarna vill och kan bidra med.

Större fokus på meningsfullhet

Rätt person på rätt plats får större betydelse när arbetet snarare är vår identitet och passion än bara ett yrke. Att medarbetarna får ägna sin tid åt sådant de upplever meningsfullt och får rätt stöd i sin utveckling kommer prioriteras allt mer. De organisationer som satsar på meningsfullhet både för medarbetare samt ledare med relevant rekrytering och utveckling kommer ha större framgång än konkurrenterna.

Relaterade inlägg