Ledarskapsutbildningar, Medarbetarengagemang & Värdebaserat ledarskap

edarbetarengagemang & Värdebaserat ledarskap

En värdebaserad ledarskapsutbildning hjälper människor att växa ytterligare. Medarbetarna får chansen att ta sina egna beslut och prestera utifrån sin egen vilja och lust, när de använder sin kreativitet. Tydliga mål och visioner ger medarbetarna friheten att bli självbestämmande utifrån klara värderingar. Detta kommer hjälpa er att öka lönsamheten samtidigt som ni växer i ett företag, där engagerade och delaktiga medarbetarna trivs och mår bra.

Medarbetarengagemang & Värdebaserat ledarskap

För att samtliga medarbetare ska kunna känna sig sedda och prestera på deras högsta möjliga nivå krävs ett mycket gott ledarskap. Ska man även ena medarbetarna mot samma gemensamma mål, följa och vägleda inom nya strategier. För att man tillsammans ska kunna verkställa de förändringar som företaget kräver, så kommer ett särskilt skickligt ledarskap att behövas. Denna typen av ledarskap kallar vi för ett värdebaserat ledarskap. Ett fullständigt ledarskap som har allt är vad som behövs för att kunna utnyttja organisationens all potentiella kraft. Målet för ett värdebaserat ledarskap är att forma ett ledarskap som håller en standard som är i världsklass.

Utbildning inom ledarskap effektiviserar organisationen

Genom våra skräddarsydda utbildningar på en till två dagar kommer vi ge allt det stöd som man som organisationsledare kan tänkas behöva. Vi erbjuder även längre utbildningar på sex till tolv månader där återkommande träffar sker. Ledarskap är inte enkelt och det krävs både vilja och intresse för att lyckas, att fortbilda sig inom ledarskap är viktigt för att både kunna effektivisera och hålla upp intresset för ledarskapet. I våra utbildningar kommer man att få studera ämnen som coachande ledarskap, värdebaserat ledarskap, framgångsrik kommunikation, inre drivkrafter och motivation samt utvecklande feedback. För de som önskar finns det också analyser i beteendeprofiler och individuella ledarstöd.

Det är dock en mycket stor utmaning att forma en effektiv ledargrupp, det är faktiskt mer utmanande att bygga upp denna gruppen till en effektiv enhet, än någon annan grupp i organisationen. Gruppen är ofta splittrad och de olika ledarna känner en starkare samhörighet till den avdelning där de själva applicerar sitt ledarskap. Det är också en grupp där man är rädd att blotta sina svagheter och hitta trygghet hos varandra. Detta är ett stort problem för många organisationer. Det är därför viktigt att fortbilda ledargruppen så att de inte hamnar i en sådan sits.

Relaterade inlägg