Personlighetstest vid anställning

Portrait of a female executiveDe senaste åren har det blivit allt vanligare med personlighetstest i samband med att företag nyanställer. Genom ett personlighetstest får man en bild av den sökandes personlighetsdrag och det kan ge en fingervisning om hur väl personen passar för jobbet, om hen kan förväntas nå framgång och trivas på arbetsplatsen. Vissa tester mäter även hur man hanterar stress och förmågan att ge service. Under vissa rekryteringsprocesser använder man sig även av intelligens eller kunskapstester.

Ett personlighetstest ska ses som ett komplement till de traditionella intervjuerna. Genom att analysera testresultatet kan man få en mer mångsidig information om den sökande, de kan också ge en mer objektiv bild av den sökande som inte färgats av rekryterarens föreställningar och känslor.

Genom att matcha testresultatet mot en önskad profil kan man hitta den person som passar bäst med övriga personer i arbetsgruppen och de mål som företaget strävar mot.

För ens egen skull är det alltid bäst att vara ärlig om man utsätts för ett personlighetstest. Att spela någon annan för att man tror att företaget söker efter vissa egenskaper vinner ingen på i längden. Se istället till att vara förberedd genom att vara utvilad, ha ätit ordentligt innan och försök ha en positiv attityd.

Relaterade inlägg