Stresshantering – En Workshop för bättre Arbetsmiljö

Känner du dig ofta trött eller frustrerad pga stressen på ditt jobb? Är det tom så att du märker hur det påverkar dig med risk för utbrändhet? Eller har du arbetskamrater som har symptom på för höga stressnivåer?

En fråga: Skulle bra redskap för Stresshantering vara till hjälp för dig?

Här redovisar vi en workshop med inriktning mot stresshantering och förbättrad arbetsmiljö som vi tror kan vara intressant att ta del av.

Inriktningen är konsultverksamhet och den specifika tillämpningen gäller reklambyrå & webbyrå verksamhet med ett projektorienterat arbetssätt och systemutveckling som specialitet. Nedan berättar också David Hyltse hur en workshop för stresshantering och arbetsmiljö genomförts på arbetsplatsen Argonova Systems en reklambyrå / webbyrå i Borås.

Teoretisk utgångspunkt – Vad är stress och hur funkar det?

För att få en enkel och bra utgångspunkt inleddes workshoppen med en kort teoretisk genomgång baserad på Vårdguiden 1177 under Stress med några grundläggande punkter:

1. Stress är en reaktion på olika psykiska ansträngningar, till exempel när du blir arg på någon eller känner att du har för mycket att göra. Det som gör att stress uppstår måste inte vara något negativt. Det kan ju tex gälla att ställa upp i en tävling, anordna en stor fest eller hålla en föreläsning. Stress kan då ge det extra fokus som behövs för uppgiften.

2. En viktig sanning är att vi är olika och det som en person uppfattar som stressande kan en annan uppfatta som trevlig. Hur du reagerar i en situation beror på olika saker, till exempel vad du har varit med om tidigare i livet och hur du fungerar som person. Det du har i ryggsäcken spelar in helt enkelt. Många upplever att kraven från andra är höga, men ibland kan det vara egna krav som stressar mest. Vilka krav du ställer på dig själv kan till exempel bero på tidigare erfarenheter eller hur du har blivit uppfostrad.

3. Det är inte bara verkliga hot som kan stressa, hjärnan kan inte skilja på ett riktigt hot eller ett som du bara tänker dig. Därför kan du bli stressad bara av att föreställa dig ett hot eller en svår situation som egentligen inte finns. Du kanske oroar dig för dina barn vad som skulle kunna hända. Eller om kunden kommer uppskatta det du designat utan att egentligen ha något sakligt skäl att tro att det kommer bli besvikna. Stressreaktioner i hjärnan funkar som olika sorters försvarssystem. Kanske hjärnan ställer in sig på konflikt och fara med påföljd att pulsen går upp, man känner sig rädd, irriterad eller fientlig. Eller så blir kanske reaktionen att man känner sig trött och isolerar sig.

Workshop för Stresshantering – Upplägg

Efter en kort teoretisk inledning delades personalen in i arbetsgrupper med 3-5 personer i varje, upplägget ska kunna funka bra från cirka 5 – 30 personer på arbetsplatsen.

Varje grupp jobbar med arbetsmaterialet gemensamt i cirka 30 min och varje person väljer ut en punkt som man jobbar lite extra med och sedan redovisar inför hela gruppen. I samband med redovisningen inför hela personalen görs också en utvärdering hur de olika punkterna kan användas och förbättra arbetsmiljön och sänka stressnivåerna. (Om man är fler än 20 som genomför denna workshop kan redovisningen göras / grupp och inte för varje person.)

För att få en knorr på redovisningen kan 3 priser delas ut i nedan kategorier:
– Bästa redovisning.
– Den redovisning som bedöms vara mest värdefull för vår egen verksamhet.
– Mest innovativa och nydanande förslag.

Workshop för Stresshantering – Arbetsmaterial

På nedan länkar ligger arbetsmaterialet som är indelat i 5 områden som är viktiga för en god stresshantering främst på individnivå, men också på gruppnivå. (Obligatosriskt för varje grupp var att välja en punkt från område tre som innehåller de mest konkreta förslagen.)
1. Lev gott – Skapa livskvalitet
2. Tänk sunt – bryt negativa tankemönster
3. Använd effektiva metoder
4. Lär dig hantera svårigheter
5. Ha mål och hitta inspiration i vardagen

Workshop för Stresshantering – David Hyltse om pilotprojekt på Argonova Systems

David Hyltse som hjälpt till att ta fram och anpassa arbetsmaterialet för Argonova Systems berättar – Vi körde denna workshop som ett led i vårt Systematiska arbetsmiljöarbete. Vi hade vid tidigare personalmöte identifierat att stresshantering var ett område vi skulle behöva jobba extra med för en nå en förbättrad arbetsmiljö.

De punkter i arbetsmaterialet som vi särskilt tar med oss som grupp till vår arbetsplats är:
– 1:9, 3:1 & 4:6 ha en dagsplanering så du håller koll och kan beta av uppgifter på ett strukturerat sätt samtidigt du har en förståelse för när och hur du kan kommunicera med medarbetarna utan att skapa extra stress för dem.
– 3:5 Inför varje projekt / arbetsuppgift, läs först igenom underlagen noga, ta dig sedan tid när du är klar att korrekturläsa och testa det du producerat innan du skickar till kund. På så vis ökar du din egen kvalitetsnivå, skapar trygghet för dig själv då du får mindre i retur. Dessutom underlättar ju detta avsevärt för projektledarna som får ett enklare och rakare flöde i genomförandet vilket ju minskar stressen.
– 2:5, 4:5 & 5:5 visar hur man kan fokusera på det som är positivt och hur man sprider energi i teamet också när det är lite motigt och saker kanske måste korrigeras. Att skapa och sprida positiv energi minskar ju uppenbart riskerna för skadlig stress.

Avslutningsvis säger David Hyltse: Vi är 10 medarbetare och vi jobbar huvudsakligen på konsultbasis med tjänster inom reklam och webbyrå tex webbutveckling / webbsystem. För oss är detta extra värdefullt eftersom våra kunder ofta jobbar med snäva deadlines och periodvis blir det högre arbetsbelastningar som är svåra att helt undvika.

Givetvis blir det på ett annat sätt om man har en inhyrd expert på stresshantering, men för oss har detta varit en värdefull workshop som inte kostat så mycket, passat väl in i vårt arbetsmiljöarbete och gått att genomföra på 2 timmar med hela gänget. Vi har haft stor nytta av denna workshop och räknar med att köra en uppföljning inom en 6-månadersperiod, avslutar han.

Är du nyfiken på denna workshop och vill ha underlagen, kontakta David Hyltse på 0704-93 38 34 eller på david@argonova.se.