3. Använd effektiva metoder

Arbetsmaterial till workshop för bra stresshantering på arbetsplatser. Nedan punkter ingår i område 3 med inriktning på hur effektiva metoder på arbetsplatsen hjälper att minimera stress.

Läs här om Stresshantering & Arbetsmiljö – David Hyltse om arbetsplatsen på Argonova Systems

1. Som första arbetsuppgift på morgonen gör en ”Att-göra-lista” så får du bättre kontroll och kan känna hur du succesivt arbetar dig framåt och gör en god insats. Tveka inte att prioritera det som är särskilt viktigt. (Men spara inte alla tråkiga / svåra uppgifter till sist.)

2. Möten – Ha alltid ett tydligt syfte med möten och håll dem under en timme. Led mötet kraftfullt, avbryt långpratare, undvik upprepningar och ta inte om beslut som redan fattats. Percy Barnevik ”Ledarskap”.

3. Säkerställ att du alltid har en god koll på deadlines så du inte alltför sent upptäcker en deadline som kommer inom några dagar.

4. Planera varje projekt i god tid så du inte hamnar i tidsbrist därför att du inte efterfrågat underlag från andra i tid. (Man kan inte skylla på andra för en missad deadline om man med lite planering hade kunnat efterfråga underlagen.)

5. Avsätt alltid tid för test / korrektur av det du genomfört så det säkert är korrekt utfört, funkar och stämmer med direktiven. Gör det innan du klarmarkekrar uppgiften och meddelar kund. Att vara effektiv i att avsluta uppgifter betyder mycket för att minska stressnivån, gör hellre helt klart än att lämna 5 – 10% till senare.

6. För varje mindre uppgift / åtgärd, hantera den bara en gång. Gör dig av med enklare uppgifter eller mail direkt när du först öppnar dem. Om du först läser och sedan lägger åt sidan för att hantera senare sjunker din effektivitet, högen med ”att göra” växer och stressen ökar.

7. Avsluta varje dag med en tiominutare. Sammanfatta dagen och se över vad du behöver ta med dig till nästa dag. Städa ordning på skrivbordet så du kan börja morgondagen med en städad arbetsyta. Gör samma sak på fredagen men gör då en utvärdering över hela veckan och bedöm vad du behöver ta med dig till nästa vecka.

8. David Allen menar att det enda sättet att verkligen fokusera och få saker gjorda, är att se till att vi kan tänka på en sak i taget. Det kräver att vi har system för att ”parkera” de andra arbetsuppgifterna så att de inte tar onödig energi från oss.