4. Lär dig hantera svårigheter

Arbetsmaterial till workshop för bra stresshantering vid hög arbetsbelastning. Nedan punkter ingår i område 4 med inriktning på hur man behöver lära sig strategier för att hantera utmaningar och svårigheter för att klarar extra stressiga perioder.

Läs här om Stresshantering & arbetsbelastning – David Hyltse om workshop på Argonova Systems

1. Om du retar dig på ting som är små är du väl inte större än så. Alf Henriksson

2. Inse dina starka / svaga sidor och arbeta efter dina resurser. Identifiera situationer som gör att du upplever extra obehag pga stress och skapa sunda strategier för att hantera dessa om de inte går att undvika.

3. Ha en app med avslappning musik / ljud och avslappningsövningar som hjälper dig leva i nuet och andas rätt.

4. Många tvekar att be om hjälp. Säg till direkt om du känner att du tappar greppet om en situation eller arbetsuppgift. Att fortsätta stångas utan att du kommer loss och vidare är en oerhörd strassfaktor. ”Stäng inte in känslorna”, säger sociologen Ronald L. Pitzer. ”Anförtro dina känslor och din oro åt någon som är balanserad och som kan förstå dig och som bryr sig om dig.”

5. Människor som alltid har lyckats med det de föresatt sig är dåligt rustade för att hantera motgångar. Att uppleva misslyckanden är en viktig pusselbit för att lära sig att man kan klara sig igenom kriser och komma ut starkare på andra sidan.

6. Ha förståelse för andras arbetssituation, är de kapabla att ta in det budskap / direktiv / information som du vill förmedla just nu. Är de stressade eller har lite brått så fråga hur de vill få informationen.

7. Var öppen, tillgänglig och tydlig i din kommunikation rörande olika projekt, det skapar glädje och risken för missförstånd minskar.

8. Du måste ta ansvar för dina handlingar även när saker går åt skogen. Skjut inte upp obehaglig / besvärlig kommunikation. Ring eller maila kunden direkt så är du av med irritationen och stressen. (Men lugna dig så mycket så du inte förlorar temperamentet.)