5. Ha mål och hitta inspiration i vardagen

Detta är en del av ett arbetsmaterial till en workshop för bra stresshantering. Nedan punkter ingår i område 5 med inriktning på hur målsättningar och inspiration skapar glädje och hjälper att hantera stress.

Läs här om Workshop för bättre Stresshantering – David Hyltse om Arbetsmiljö på Argonova Systems

1. Sätt (skriv ner) tydliga mål och delmål så vet du vad du vill uppnå, hur det ska gå till och du kan se hur långt du kommit och när du når målet. Napoleon Hill

2. När du tar ansvar för helheten och slutresultatet och ser bortom den egna arbetsuppgiften medför ju det lite extra arbete. Men samtidigt växer glädjen och känslan av att ha åstadkommit något
bra. Och dessutom ger det ju bättra teamkänsla och gladare kunder.

3. Uppmuntra dina medarbetare att göra mer av det de är bra på och sluta försöka få dem att bli bättre på sådant de har svårt för. Forskningen visar att människor som dagligen använder sig av sina styrkor och fokuserar mindre på sina svagheter har lägre sjukfrånvaro, engagerar sig mer i jobbet, tjänar mer pengar åt företaget och har nöjdare kunder.

4. Mindset – Du blir vad du tänker. Utveckla ett dymaniskt mindset med fokus på utveckling och potential. Framgång är inte din förmåga eller kompetens idag, framgång handlar om en villighet att lära imorgon. Carol Dweck

5. Starta dagen genom att lista 3 saker som är positiva just nu. Förstärk den positiva energin genom att ge dig själv belöningar och morötter för att hålla dig motiverad!