Vad är egentilgen ett personlighetstest?

Personlighetstester är psykologiska tester som analyserar vem du är. Personlighetstest vid anställning kan hjälpa arbetsgivaren att välja rätt kandidat och om man får chansen att göra ett personlighetstest så är man intressant för företaget. Det betyder att de vill gå vidare med dig!test

Det finns en stor mängd olika personlighetstest på olika språk, t.ex.:
*BIG FIVE eller femfaktorteorien innehåller:

 • Openness (öppenhet): att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet och omväxlande erfarenheter.
 • Conscientiousness (samvetsgrannhet): en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant.
 • Extraversion (extraversion): energi, positiva känslor, självsäkerhet och en tendens att söka stimulans och andras sällskap.
 • Agreeableness (vänlighet, följsamhet): en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.
 • Neuroticism: tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet.
  *källor: Wikipedia

Det finns ett svensk personlighetstest, UPP-testet, från 2009 och är skapat av Psykologisk metod AB som är både modernt och svenskt. Med UPP-testet kan man vara säker på att resultaten stämmer.
UPP-testet jämfört med BIG FIVE förbättrad prognosförmåga.

Klicka här för mer information om UPP-testet!

Här kommer några korta tips om hur klarar man personlighetstest?

 • Var dig själv
 • Tänk positivt
 • Håll tempot
 • Slappna av
 • Öva öva

Lycka till!!

Relaterade inlägg