Vad är egentligen Produktivitet och Effektivitet?

Produktivitet kommer från ordet produkt och att producera. Produktivitet är ett mätetal i procent.

Effektivitet är ett begrepp inom ekonomistyrningen som kompletterar produktivitetsbegreppet. Effektivitet är ett mått på graden av måluppfyllelse.Produktivitet
Skillnaden mellan produktivitet och effektivitet är att:
Effektivitet definieras som:
Måluppfyllelse / Kostnader

Produktivitet definieras som:
Försäljningsintäkter / Kostnader 

Produktivitet i sin enklaste form innebär en förmåga att producera något. Produktivitet har i motsats till effektivitet inget att göra med hur du nyttjar dina resurser utan handlar främst om att producerade ett antal enheter. Det kan vara antal kunder en säljare har haft under dagen eller antal produkter som tillverkats under en timma och så vidare.

Effektivitet handlar om att använda sina resurser och tillgångar på bästa möjliga sätt. Du kan vara väldigt produktiv dvs. producera en mängd enheter av något men samtidigt ineffektiv dvs. producera utan tanke på resurstillgång. Men å andra sidan har du ju i alla fall producerat något vilket kanske gör chefen glad!

*källa: wikipedia

Relaterade inlägg