Varför CSR?

CSRTar ditt företag sitt samhällsansvar? Vi hoppas det! CSR står ju för Corporate Social Responsibility och översätts väl i regel med ”företags samhällsansvar”. Det är ju inget nytt men själva begreppet har väl fått ett större fokus på senare tid. Men vad handlar det egentligen om?

CSR kan delas in i tre olika områden där företaget förväntas ta sitt ansvar:

1. Ekonomiskt ansvar
Företaget skall se till att deras sätt att göra affärer är etiskt och detta gäller även kraven som ställs på underleverantörer. Det kan ju handla om att ha en policy mot mutor, men också att se till att de anställda (av företaget och underleverantörer) har drägliga arbetsförhållanden, rimliga arbetstider och säker arbetsplats.

2. Miljöansvar
Detta ansvar har väl fått mycket mer fokus på senare år. Företag förväntas agera på ett sätt som är hållbart långsiktigt. Hållbarhet är väl det uttryck som används explicit för detta ansvar. Företag förväntas ha en genomtänkt policy gällande detta. Man skall se till att arbetsplats och produktionslinje skall utnyttja resurser på effektivt och hållbart sätt. Det gäller även leveransen till konsumenten och att ställa krav på underleverantörer. Om den totala miljöpåverkan är mycket negativ förväntas i regel att företaget klimatkompenserar.

3. Socialt ansvar
Företagets sociala ansvarstagande handlar om att se till att de anställda mår bra, men också att det finns en bra balans mellan kön, ålder, etnicitet och religion bland de anställda. Det kan också innebära att man låter anställda volontera på arbetstid och att man anställer ur grupper som är diskriminerade på arbetsmarknaden eller har svårt att få jobb.

I regel tar ju företag dessa ansvar, men en större vikt har lagts på att man är öppen hur man jobbar med dessa frågor. I vissa branscher förväntas det av investerare och även konsumenter att man tydligt presenterar sin policy för CSR. Ett aktivt och öppet CSR-arbete kan även förekomma kritik som skulle kunna uppstå i medier.

Publicerat i CSR

Relaterade inlägg