Vet du vilka intyg som gäller för arbete till havs!

Har du tänkt arbeta till sjöss och funderar på vad som krävs? När det gäller arbete till havs följer det självklart regler och lagar precis som med alla andra arbeten. På grund av att arbetet är mycket påfrestande, både kroppsligt och mentalt, då det handlar om att arbeta inom små utrymmen och långt ute till havs under långa perioder så krävs dessutom ett visst antal intyg. Dessa kan variera något om du enbart vill jobba i Sverige eller om du vill arbeta utomlands.

Läs om Offshoreintyg & Sjöfartsintyg

Sjöfartsintyg

Det första som krävs är ett sjöfartsintyg enligt STCW-regler för att du ska kunna ta anställning till sjöss. Detta behövs för alla sjöfolk för att fastställa att man inte har något kroppsligt hinder eller någon sjukdom som kan försätta en själv eller andra i fara. Detta intyg skrivs endast av läkare som är godkända av Transportstyrelsen. Där måste en hälsodeklaration fyllas i, en allmän hälsoundersökning görs samt att du får göra en hörselkontroll och en synundersökning. Detta sjöfartsintyg gäller endast fartyg som går under svensk flagg.

Vill du arbeta på internationella farvatten krävs ett annat intyg och kraven kan som sagt varierar på blodprov, EKG och röntgen beroende på vilket rederi eller land du tänkt arbetarför. Drogtest är dock ett obligatorium för ett internationellt intyg.

Offshoreintyg

Som nämndes ovan så ställs det mycket höga krav på dig om du vill arbeta till havs, både psykiskt och fysiskt. Därför krävs det att du går en speciell säkerhetsutbildning där du bland annat lär dig bekämpa brand och hantera pyroteknik, du lär dig även hantering av livräddningsflottar och övrig utrustning. Förutom att du har denna utbildning i botten görs en läkarundersökning och en medicinsk kontroll för all offshoreverksamhet för att säkerställa att alla hälsokrav uppfylls för att du inte ska utgöra någon fara för dig själv eller för andra runtomkring dig.

Utbildningar

Har du andra önskemål vad gäller jobb tillkommer vissa krav. Förutom säkerhetsutbildningen, som en del rederier betalar om du redan fått ett jobb där, krävs det andra utbildningar om du väljer att söka dig inom passagerartrafik. Då krävs ytterligare ett par STCW-utbildningar: Crowd Management (CMAT) och Passenger Assistance in Emergency (PAIE). Vill du jobba inom däck/maskin på fartyget eller som bryggofficier måste du studera vid sjömansskolan. Det är en yrkesutbildning och för att få studera där krävs betyg som ger behörighet att studera på högskolenivå, läkarintyg för sjöfolk, ett personligt brev, arbetslivsintyg och intyg/dokumentation från tidigare båtliv.

Relaterade inlägg